Opplæring i alle motorsykkelklassar.

TRAFIKKSKULEN DIN

Opplæring i alle motorsykkelklassar.

Hos oss kan du ta førarkort i alle førarkortklassar. A1,A2 og A.

Du kan også ta utvidelseskurs fra A1-A2 og A2-A.

Det er veldig populært med motorsykkel og me har stor pågang. Meld deg på tidleg for å få plass.

Fra sesongen 2021 vert me to MC-lærarar. Då vil både Knut og Jan Erling ha opplæring på motorsykkel.

Ta kontakt