Oppfriskningskurs for seniorer

TRAFIKKSKULEN DIN

Oppfriskningskurs for seniorer

Hausten 2019 hadde me fleire oppfriskningskurs for seniorer. Dette hadde me i samarbeid med Bømlo frivilligsentral. Dersom det er interesse for det kjem me til å fortsetje med slike kurs.

Når ein vert eldre så skjer det noko med syn,hørsel og førlighet. Dette vil påverke køyringa.

På dette kurset får du tips til korleis du kan håndtere slike endringar, samt oppdatering på reglar og nye køyremåtar i trafikken. God tid til å få svar på dine spørsmål vert det og.

Ta kontakt om du ynskjer å gå på eit slikt kurs.

Ta kontakt