Ansatte

TRAFIKKSKULEN DIN

Anders Føyen

Anders Føyen
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, BAut

415 90 990

andersjf92@gmail.com

Jan Erling Ådnanes

Jan Erling Ådnanes
Daglig leder

Underviser i klasse
B, TG, B96, BE, BAut, A, A1, A2, AM147, AM146

901 22 102

jaadnanes@hotmail.com

Johanne Totland

Johanne Totland
Kontoransvarlig

534 11 222

post@trafikkskulen-din.no

Knut Fauskanger

Knut Fauskanger
Faglig leder

Underviser i klasse
B, TG, B96, BE, BAut, A, A1, A2, AM147, AM146

970 00 774

knut.fauskanger@haugnett.no

Olav Zanetti

Olav Zanetti
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, BAut

924 11 332

post@trafikkskulen-din.no

Robin Stokken

Robin Stokken
Trafikklærer

Underviser i klasse
B96, BE

534 11 222

post@trafikkskulen-din.no

Ståle Halleråker

Ståle Halleråker
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, BAut, AM147

918 85 436

staalhal@online.no

Victoria Ida Tanskanen

Victoria Ida Tanskanen
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG, BAut

400 41 992

post@trafikkskulen-din.no

Kommende kurs

4.1.1 Bilkjøringens risiko (B)

8. des / Leirvik / 1.200 kr

Mørkekjøring (TG)

8. des / Trafikkskulen Svortland - Hugs å kle dåke etter været / 1.700 kr

Mørkekjøring (TG)

8. des / Svortlandsvegen 15 - Hugs å kle dåke etter været / 1.700 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko (B)

9. des / svortland / 1.200 kr

Ta kontakt