Førerkortklasser

TRAFIKKSKULEN DIN

Førerkortklasser

Førerkortklasser

Vi har opplæring i følgende førerkortklasser:
- Kl. AM146 - Moped
- Kl. AM147 - Mopedbil
- Kl. A1 - Lett motorsykkel 
- Kl. A2 - Mellomtung motorsykkel
- Kl. A - Tung motorsykkel
- Kl. B - Bil (automat eller manuell)
- Kl. B96 - Bil med tilhenger (samlet tillatt totalvekt på inntil 4.250kg)
- Kl. BE - Bil med tilhenger (samlet tillatt totalvekt på inntil 7.000kg)

Vi gjennomfører også trafikalt grunnkurs, utvidelseskurs (A1-A2 og A2-A), og obligatorisk lastsikringskurs (kl. B96, BE, D1E, DE og T).

Moped (AM146 og AM147)
Vi tilbyr opplæring for moped og mopedbil.

Moped (AM146)
Du kan starte med øvelseskjøring og opplæring på trafikkskolen når du har bevis for trafikalt grunnkurs og moped grunnkurs. Du må være minst 15 år for å øvelseskjøre, og minst 16 år for å få førerkort. Avsluttende prøve for moped er teoriprøven som kan avlegges tidligst på dagen man fyller 16 år. Det er ingen førerprøve for mopedførerkort.

Obligatorisk moped grunnkurs (AM146)
Før du begynner på den praktiske opplæringen må du delta på 3 timer teoretisk opplæring. Dette er obligatorisk selv om du har trafikalt grunnkurs eller har førerkort i en annen klasse.
Her skal du få en grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Mopedbil (AM147)
Du kan starte med øvelseskjøring og opplæring på trafikkskolen når du har bevis for trafikalt grunnkurs. Du må være minst 15 år for å øvelseskjøre, og minst 16 år for å få førerkort. Avsluttende prøve for mopedbil er teoriprøven som kan avlegges tidligst på dagen man fyller 16 år. Det er ingen førerprøve for mopedbilførerkort.

Motorsykkel (A1/A2/A)
Vi tilbyr opplæring i alle motorsykkelklasser, og kurs for deg som vil utvide førerretten.

Lett motorsykkel (A1)
Du kan starte med øvelseskjøring og opplæring på trafikkskolen når du har bevis for trafikalt grunnkurs og MC grunnkurs. Du må være minst 15 år for å øvelseskjøre, og minst 16 år for å få førerkort. Førerkortklassen har en effektbegrensning på 11 kW (15hk).
Motorsykkelen kan ha et slagvolum på maks 125 cm3.

Mellomtung motorsykkel (A2)
Du kan starte med øvelseskjøring og opplæring på trafikkskolen når du har bevis for trafikalt grunnkurs og MC grunnkurs. Du må være minst 16 år for å øvelseskjøre, og minst 18 år for å få førerkort. Førerkortklassen har en effektbegrensning på 35 kW (48hk). Forholdet mellom effekt og egenvekt er maks 0,2 kW/kg.

Tung motorsykkel (A)
Du kan starte med øvelseskjøring og opplæring på trafikkskolen når du har bevis for trafikalt grunnkurs og MC grunnkurs. Du må være minst 18 år for å øvelseskjøre, og minst 20 år for å få førerkort. Nevnte regler gjelder kun dersom du har førerkort for klasse A2. Har du ikke dette er aldersgrensen for øvelseskjøring 22 år og førerkort 24 år.

Utvidelseskurs
Vi organiserer kurs for deg som vil utvide førerretten fra kl. A1 til A2 eller kl. A2 til A fortløpende etter henvendelser. Se i kursoversikten eller ta kontakt med oss om du ikke finner et kurs som passer for deg.

Obligatorisk MC grunnkurs
Før du begynner på den praktiske opplæringen må du delta på 3 timer teoretisk opplæring. Dette er obligatorisk selv om du har trafikalt grunnkurs eller har førerkort i en annen klasse.
Her skal du få en grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

Bil – automat eller manuell (B)
Du kan starte med øvingskjøring og opplæring på trafikkskolen når du er fylt 16 år og har bevis for trafikalt grunnkurs. Er du over 25 år trenger du ikke trafikalt grunnkurs bevis.
Du kan velge om du vil kjøre opp med automatgir eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser førerretten til slike biler. Hvis du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du ta en ny førerprøve.
Teoriprøven for klasse B kan du tidligst ta når du er fylt 17,5 år.
Du må være minst 18 år for å få førerkort i klasse B.

Bil med tilhenger – samlet tillatt totalvekt på inntil 4.250kg (B96)
Du må ha fullført opplæring i klasse B for å få førerrett i klasse B96.
Med kode 96 i tillegg til førerkort i klasse B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har en tillat totalvekt på 4.250kg.
Du får førerrett i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring uten å måtte gå opp til ny førerprøve.

Bil med tilhenger – samlet tillatt totalvekt på inntil 7.000kg (BE)
Du må ha fullført opplæring i klasse B for å få avlegge førerprøve i klasse BE. Med klasse BE kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har en tillat totalvekt på 7.000kg.
Du får førerrett i klasse BE ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve.

Trafikalt grunnkurs
Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må vise beviset sammen med godkjent legitimasjon med bilde viss du blir stoppet i kontroll. Det gjelder uansett om du tar kjøretimer på trafikkskolen eller øvelseskjører privat.
Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører.
Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.
Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Du må likevel ta opplæring i mørkekjøring (trafikant i mørket) og førstehjelp (plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke) før du kjører opp. Disse emnene er obligatorisk for alle. Du kan ta mørkekjøring i etterkant hvis du tar den praktiske prøven i perioden 16.mars til 31.oktober.

Kurs i sikring og merking av last – klassene B96, BE, D1E, DE og T
Kurset er på 2 undervisningstimer og er obligatorisk for alle som skal ta førerkort i klassene B96, BE, D1E, DE og T.
Personer som tidligere har gjennomført kurs i sikring av last er fritatt fra kurset. Personer som ikke har gjennomført kurset, men som har eller har hatt førerrett i klassene C1 eller C som egen førerkortklasse på førerkortet, er fritatt fra kurset ved erverv av førerrett i klassene BE, D1E, DE og T.

Flere nyheter

Oppfriskning/rustløyserkurs MC

Les mer

Åpningstider på våre kontor:

Les mer

Skulereglement for Trafikkskulen Din

Les mer

Stolt sponsor og samarbeidspartner

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Les mer

Informasjon om mopedopplæring

Les mer

Mikrofonbøyle til Sena kommunikasjon

Les mer

Mopedbil AM 147

Les mer

Mørkedemo

Les mer

Gåvekort

Les mer

Øvingskøyring

Les mer

Om betaling

Les mer

Vis alle