Priser

TRAFIKKSKULEN DIN

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Obligatorisk opplæring trinn 2 til trinn 4

Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy og køyrekompetanse

Gjennom opplæringa på trinn 2 skal eleven tilegna seg kunnskap om bilen og bilkøyring, og læra å meista bilen reint køyreteknisk utan å måtta retta oppmerksomheten mot andre trafikantar. Det er ikkje fastsatt minste timetal for opplæringa på dette trinnet. Opplæringa kan skje på ein trafikkskule og/eller ved å øvelseskøyre privat. Omfanget av undervisninga må tilpassas elevens forutsetningar, og moglegheten for øvingskøyring. Trinn 2 avsluttas med ein obligatorisk trinnvurderingstime der elev og lærar saman tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkeleg køyrekompetanse.

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringa i trinn 3 skal eleven læra seg å beherska køyring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter væra slik at køyringa er tilnærma sjølvstendig. Det er ikkje fastsatt minste timetal for opplæringa på dette trinnet. Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk og gjennomføres mot slutten av opplæringa på trinn 3. Trinn 3 avsluttas med en obligatorisk trinnvurdering, der elev og lærar samen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkeleg køyrekompetanse.

Trinn 4 Avsluttande opplæring

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg (5 skuletimar teori og 8 skuletimar køyring fordelt på fleire dager.) Opplæringa i trinn 4 skal bidra til å bringa elevene fram mot førarprøven. Opplæringa her er retta mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mykje også i trinn 4 slik at han/hun får mest mogleg erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen ålene. Statens vegvesen anbefalar at eleven har køyrt minst 2000 km før han/hun går opp til førarprøven for å bli en sikker bilist.

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i trinn 4 og utgjer den avsluttande delen av opplæring ved trafikkskulen. Måla for kurset sikkerhetskurs på veg er hovedsakleg retta mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, som i trinn 1. Ein viktig forutsetning er at desse har vært utdjupa gjennom heile opplæringa, sjøv om desse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringa.


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime (45 min)

750 kr

Trinnvurdering trinn 2

750 kr

Trinnvurdering trinn 3

750 kr

Førerprøve

2 000 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

3 750 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

3 000 kr

Teoriundervisning

400 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane

Prisen er inkludert baneleie til NAF på 1350,-

5 750 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

1 200 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

1 200 kr

Annet

Lærebok

398 kr


Lærere klasse B

Kommende kurs

4.1.1 Bilkjøringens risiko (Personbil)

9. august / Trafikkskulen Din AS, Sæ 20, 5417 Stord / 1 200,00

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (BE))

10. august / Trafikkskulen Din AS, Sæ 20, 5417 Stord / 1 100,00

4.1.4 Refleksjon og oppsummering (Personbil)

10. august / Trafikkskulen Leirvik / 1 200,00

4.1.4 Refleksjon og oppsummering (Personbil)

12. august / Svortland / 1 200,00

Ta kontakt