Priser

TRAFIKKSKULEN DIN

Velg klasse:

Obligatorisk opplæring trinn 2 til trinn 4

 • Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy og køyrekompetanse

  Gjennom opplæringa på trinn 2 skal eleven tilegna seg kunnskap om bilen og bilkøyring, og læra å meista bilen reint køyreteknisk utan å måtta retta oppmerksomheten mot andre trafikantar. Det er ikkje fastsatt minste timetal for opplæringa på dette trinnet. Opplæringa kan skje på ein trafikkskule og/eller ved å øvelseskøyre privat. Omfanget av undervisninga må tilpassas elevens forutsetningar, og moglegheten for øvingskøyring. Trinn 2 avsluttas med ein obligatorisk trinnvurderingstime der elev og lærar saman tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkeleg køyrekompetanse.

  Trinn 3 Trafikal del

  Gjennom opplæringa i trinn 3 skal eleven læra seg å beherska køyring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter væra slik at køyringa er tilnærma sjølvstendig. Det er ikkje fastsatt minste timetal for opplæringa på dette trinnet. Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk og gjennomføres mot slutten av opplæringa på trinn 3. Trinn 3 avsluttas med en obligatorisk trinnvurdering, der elev og lærar samen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkeleg køyrekompetanse.

  Trinn 4 Avsluttande opplæring

  Obligatorisk sikkerhetskurs på veg (5 skuletimar teori og 8 skuletimar køyring fordelt på fleire dager.) Opplæringa i trinn 4 skal bidra til å bringa elevene fram mot førarprøven. Opplæringa her er retta mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mykje også i trinn 4 slik at han/hun får mest mogleg erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen ålene. Statens vegvesen anbefalar at eleven har køyrt minst 2000 km før han/hun går opp til førarprøven for å bli en sikker bilist.

  Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i trinn 4 og utgjer den avsluttande delen av opplæring ved trafikkskulen. Måla for kurset sikkerhetskurs på veg er hovedsakleg retta mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, som i trinn 1. Ein viktig forutsetning er at desse har vært utdjupa gjennom heile opplæringa, sjøv om desse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringa.

Klasse B

Kjøretime

 • Kjøretime (45 min)
  780 kr
 • Trinnvurdering trinn 2
  780 kr
 • Trinnvurdering trinn 3
  780 kr
 • 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø
  3 900 kr
 • 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø
  3 120 kr
 • Teoriundervisning
  400 kr
 • Førerprøve
  2 000 kr

Kurs

 • Sikkerhetskurs på øvingsbane
  5 950 kr

  Prisen er inkludert baneleie til NAF på 1400,-

 • 4.1.1 Bilkjøringens risiko
  1 200 kr
 • 4.1.4 Refleksjon og oppsummering
  1 200 kr

Annet

 • Lærebok
  398 kr
 • Lærebok Engelsk
  498 kr
 • SMS varsling
  50 kr

  Engangssum for nye elever.

Kurspåmelding

Laster...

Våre klasse B lærere

Anders Føyen
Anders Føyen
Trafikklærer
Underviser i B, BAut, TG, A, A1, A2, AM146
Telefon 415 90 990
E-post andersjf92@gmail.com
Jan Erling Ådnanes
Jan Erling Ådnanes
Daglig leder
Underviser i B, BAut, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM147, AM146
Telefon 901 22 102
E-post jaadnanes@hotmail.com
Knut Fauskanger
Knut Fauskanger
Faglig leder
Underviser i B, BAut, TG, BE, B96, A, A1, A2, AM147, AM146
Telefon 970 00 774
E-post knut.fauskanger@haugnett.no
Olav Zanetti
Olav Zanetti
Trafikklærer
Underviser i B, BAut, TG, AM147, AM146
Telefon 924 11 332
E-post post@trafikkskulen-din.no
Ståle Halleråker
Ståle Halleråker
Trafikklærer
Underviser i B, BAut, TG, AM147
Telefon 918 85 436
E-post staalhal@online.no
Terje Alvsaker
Terje Alvsaker
Trafikklærer
Underviser i B, BAut, TG, BE, B96
Telefon 970 68 693
E-post terje.alvsaker@gmail.com
Victoria Ida Tanskanen
Victoria Ida Tanskanen
Trafikklærer
Underviser i B, BAut, TG
Telefon 400 41 992
E-post victoria.tanskanen@gmail.com

Kommende kurs