Om betaling

TRAFIKKSKULEN DIN

Om betaling

Me anbefalar at ein brukar tabselev.no

Der kan ein enkelt betala og ein har full oversikt over opplæringa, neste time osv. Der kan ein òg booka timar.

Hos oss kan du betala med vipps, kort eller kontant, du kan også få saldomelding på SMS som du kan bruka ved betaling i nettbank. Betaling skjer same dagen som køyretimen, om ikkje anna er avtalt!

På Trafikkstasjonen MÅ gebyr betalast før førarprøven.

Dei store summane i forbindelse med sikkerhetskurs på øvingsbane og sikkerhetskurs på veg, kan du få ein faktura på. Fakturagebyr på 60,- på alle utsendte fakturaer.
Alt skal væra betalt før førarprøven!

Dersom du må avlysa ein time, må du gje beskjed direkte til kontoret eller trafikklæraren din seinast innan kl.12:00 ein virkedag før avtale. Då vil me ha moglegheit til å få tak i ein anna elev og du slepp å betala for ein time du ikkje møter til.

For seint avlyst time vert fakturert med halve prisen av den avtalte køyringa.

 

Kvifor me ikkje opererer med "pakkeprisar"

Det er mykje snakk om pakkeprisar i trafikkopplæringa for tida, og mange skular brukar dette. Det er mykje uklarheiter rundt dette med pakkeprisar, noko som ofte førar til usikkerheit og frustrasjon.

Pakkeprisar er ofte den heile obligatoriske opplæringa + nokon ekstra køyretimar - satt sammen til ein "pakkepris" som skal betalast på forhånd. I ein verden der alle er like fungerar dette bra, men ingen menneskjer er like. Nokon elevar treng fleire timar utanom det obligatoriske enn andre, og svært få førarkort ender på same pris på grunn av dette. Du kan faktisk ende opp med å betale for meir enn du køyrer for. Som regel endar det opp med at elev / føresett må betale meir inn på slutten av opplæringa fordi "pakken" er brukt opp.

Hos oss har me valt bort pakkeprisar, då kvar enkelt elev har ulikt behov med tanke på kor mange køyretimar man treng.

Du har full oversikt over det økonomiske om køyreopplæringa di inne på tabselev.no eller i appen TABS.

Flere nyheter

Oppfriskning/rustløyserkurs MC

Les mer

Åpningstider på våre kontor:

Les mer

Førerkortklasser

Les mer

Skulereglement for Trafikkskulen Din

Les mer

Stolt sponsor og samarbeidspartner

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Les mer

Informasjon om mopedopplæring

Les mer

Mikrofonbøyle til Sena kommunikasjon

Les mer

Mopedbil AM 147

Les mer

Mørkedemo

Les mer

Gåvekort

Les mer

Øvingskøyring

Les mer

Vis alle