Om betaling

TRAFIKKSKULEN DIN

Om betaling

Me anbefalar at ein brukar tabselev.no

Der kan ein enkelt betala og ein har full oversikt over opplæringa, neste time osv. Der kan ein òg booka timar. Hos oss kan du betala med vipps, kort eller kontant, du kan også få saldomelding på SMS som du kan bruka ved betaling i nettbank. Betaling skjer same dagen som køyretimen, om ikkje anna er avtalt!

På Trafikkstasjonen MÅ gebyr betalast før førarprøven.

Dei store summane i forbindelse med sikkerhetskurs på øvingsbane og sikkerhetskurs på veg, kan du få ein faktura på. Dei skal væra betalt seinast den dagen køyringa skjer. Fakturagebyr på 60,- på alle utsendte fakturaer. Alt skal væra betalt før førarprøven!

Derson du må avlysa ein time, må du gje beskjed seinast 24 timar før avtale. Då vil me ha moglegheit til å få tak i ein anna elev og du slepp å betala for ein time du ikkje møter til.

For seint avlyst time vert fakturert med halve prisen av den avtalte køyringa.

Ta kontakt