Mopedbil AM 147

TRAFIKKSKULEN DIN

Mopedbil AM 147

Ynskjer du førarkort på mopedbil? Det kan me hjelpe deg med. Du kan ta mopedbilførarkort som 16 åring. Me har ikkje egen mopedbil så under opplæringa nyttar me eleven sin bil. Ta kontakt for meir informasjon.

Ta kontakt